תמר אלמור

פרופ' תמר אלמור


Prof. Tamar Almor
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2021

The Danish Agency for Higher Education and Science

Danish-Israeli Project on Virtual International Teams Research Network

בשיתוף עם Marin Marinov, Aalborg University