שלומי דורון

ד"ר שלומי דורון


Dr. Shlomi Doron
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Doron Shlomi (2020). "Lesson from Korczak: The 'Post Office' as a Case Study". In Tsyrlina-Spady, T., Renn, C. (Eds.). Nurture, Care, Respect and Trust. Main: Myers Education Press. : pp. 209-217.

  • Doron, Shlomi (2018). "Korczak and agore and the History Point". Michalak, Marek (Ed.). The Rights of the Child Yesterday, Today and Tomorrow. Warsaw: Biuro. pp. 474-535