שרה אדום

ד"ר שרה אדום
Dr. Sara Edom

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Edom Sara and Edur Ram (2016). Analysis of the financial results of 38 cases of kibbutz turnaround between the years 2002-2012. 9th EuroMed conference of EuroMed academy of business, conference reading book proceeding; pp. 2012 – 2014. ISBN: 978-9963-711-7

  • Edom Sara, Edur Ram and Kroll Yoram (2015). Motives, expectations and results of 2000-2009 M&A privatization processes of the industrial activity of Israeli kibbutzim. Journal of Co-operative Organization and Management. Volume 3 )2(85-93.

  • Edom Sara, Edur Ram and Kroll Yoram (2015). Motives, expectations and results of 2000-2009 Motives, expectations and economic results of mergers and acquisitions in the kibbutz industry. (2014).
    7th EuroMed Conference Book Proceedings, EuroMed Academy of BusinessISBN 978-9963-711-27-7