ניצן רימון-צרפתי

ד"ר ניצן רימון-צרפתי


Dr. Nitzan Rimon-zarfaty
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

The Marie Skłodowska-Curie Action Individual Fellowship (IF) of the European Union´s Horizon 2020 research and innovation program [agreement No. 749889]

TIMING FERTILITY- A Comparative Analysis of Time Constructions and the Social Practice of Egg-Freezing in Germany and Israel