נמרוד לוז

פרופ' נמרוד לוז
Prof. Nimrod Luz

דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Luz, N. (2014). Reading Mamluk Cities: Culture and the Urban Landscape. Cities and Urbanism of the Pre-Modern Middle East. New York: Cambridge Studies in Islamic Civilization, Cambridge University Press.

  • Luz, N. (2016). Scripting Mamluk Cities: Insider’s Look, Explorations into Landscape Narratives. The Journal of the Royal Asiatic Society, series 3, 26/1-2, 72-78

  • Luz, N. (2018) The Holy Land from the Mamluk Sultanate to the Ottoman Empire. In: R. Hoyland and H. Williamson (eds.), The Oxford Illustrated History of the Holy Land, (pp. 230-257). Oxford: Oxford University Press

  • Luz, N. (2019) Reconstructing the Urban Landscape of Mamluk Jerusalem: Spatial and Sociopolitical Implications. In: R. Amitai and S. Connerman (eds.), The Mamluk Sultanate from the Perspective of Regional and World History Economic, Social and Cultural Development in an Era of Increasing International Interaction and Competition, (pp. 123-148). Gottingen: V&R Unipress and Bonn University Pres

  • Luz, N. and Stadler, N. (2019) Religious Urban Decolonization: New Mosques/Antique Cities. Colonial Settler Society, 9, 284-300.

  • Luz, N. (2020). Materiality as an Agency of Knowledge. Competing Forms of Knowledge Concerning Rachel’s Tomb in Tiberias. Journeys. The International Journal of Travel and Travel Writing 21/1

  • Luz, N. (2020). Pilgrimage and Religious Tourism in Islam. Annals of Tourism Research, 82

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Fulbright

Fulbright Scholar in Residence, Indiana University South Bend

60,000

Award icon

 

ISF

Enchanted Places on the Margins

בשיתוף עם פרופ' נורית סטדלר

400,000

Award icon

 

ISF

The Infrastructures of Religiocity in Acre. Materialities of Faiths and their Politics in a Mixed Israeli City

600,000

Award icon

 

Max Weber Kolleg, Erfurt University, Germany

Research Fellow