מיכאל לסקר

פרופ' מיכאל לסקר


Prof. Michael Laskier
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Menachem Begin Institute for the Study of Resistance Movement at Bar-Ilan University & The Dan Shomorn Research Center for Security Studies at the Kinneret College on the Sea of Galilee

Joint 2-Book Project on the Yom Kippur