ליזה ליסטבינסקי

גב' ליזה ליסטבינסקי


Ms. Liza Listvinsky
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • העברת סדנאות בפסטיבלים הבינלאומיים של ריקוד בספרד, ברזיל וארה”ב