לימור  יהודה

ד"ר לימור יהודה


Dr. Limor Yehuda
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • ‎Yehuda, L., & Wolf, Y. (2019). Exploratory experiment of violence perceptions ‎among Jewish and Arabe juvenile delinquents. Israeli criminology, 30-53.‎

  • Yaakov, R. & Yehuda, L. The influence of personal and cultural characteristics on ‎‎'victim blaming' among educational instructors in youth correctional institutions. ‎Proceedings of the 2017 Tokyo. International Conference on Education and Learning. ‎

  • ‎Yehuda, L., & Wolf, Y. (2016). Empathy as a foot in the inter-ethnic door: ‎Facilitation of positive bilateral perception among Jewish and Arab students in ‎Israel. Universita Psychologica, 15(3).‎