עירית עין-טל

ד"ר עירית עין-טל


Dr. Irit Ein-tal
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Peled Laskov, R., Ein-Tal, I. & Cojocaru, L. (2020). Flattering or Enraging? Shades of grey in feelings and perceptions towards sexual harassment. Israel- Criminology. (Accepted). (in Hebrew)

  • Ein-Tal, I. (2020). Victimization classification of Holocaust survivors. Israel- Criminology, 9, 259-285. (in Hebrew)

  • Peled Laskov, R., Ein-Tal, I. & Cojocaru, L. (2020). How Does it Feel? Factors Predicting Emotions and Perceptions Towards Sexual Harassment. International Journal of Criminology and Sociology, 9, 37-51.

  • Maor, G. & Ein-Tal, I. (2010). Freud’s major psychoanalysis theory: a criminological perspective. Maagaley Hanefesh, 3, 82-90. (In Hebrew)