ענבל אסתר סיקורל

ד"ר ענבל אסתר סיקורל


Dr. Inbal Ester Cicurel
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Noy, S. Kashy-Rosenbaum, G. and Cicurel, I.E. (2018). Redefining the Impact-Factor [?]: Female Scholars who Practice Public Academia and Social Activism, Megamot 53 (1): 219-244 [Hebrew].

  • Cicurel, I. E. and Silman, N. (2017). Blood Sisters: Use of Nida by Israeli Jewish Women as a Mean of Empowerment and Protest. Pp. 175-198 in Cicurel, I. E., Noy, S., Wilamovski I. and Amir, D. (editors). Period: Studies of Menstruation in Israel. Sapir [Hebrew].

  • Cicurel, I. E., Noy, S., Wilamovski I. (2017). Introduction: Discourse and practice of menstruation. Pp. 19-54 in Cicurel, I. E., Noy, S., Wilamovski I. and Amir, D. (editors). Period: Studies of Menstruation in Israel. Sapir [Hebrew].

  • Cicurel, I.E. (2015), Karaite Stories: Narrating Subjectivity in a Marginal Moshav, Contemporary Jewry 35(3): 263-284.

  • Cicurel, I.E. (2014), “We Did Not Come Here to Rest”: Multiple-Work among Women in a National-Religious Community Village". Hagar 11(2): 15-37.