כרמית פוקס אברבנאל

ד"ר כרמית פוקס אברבנאל


Dr. Carmit Fuchs-abarbanel
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • 2021 – "הכשרה להוראה: אתגרים והתמודדויות בשנת קורונה". המכון לחינוך מתקדם. קצרים בהוראה – בימה מקוונת לאמצע השנה, אביב 2021.

  • 2021 – "קהילה מעורבת כהתארגנות חברתית – פוליטית חדשה" . כתב העת החינוך וסביבו, כרך מ"ג , תשפ"א. 2021. מכללת סמינר הקיבוצים. כתב עת שפיט בתחומי חינוך ,חברה ותרבות.