אריה יקיר

ד"ר אריה יקיר


Dr. Arieh Yakir
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • A. YAKIR. The Trajectory Coset and Similarity Classes of Affine Maps
    arXiv:2009.05963v1 [math.GR] 13 Sep 2020

  • L. TARTAR and A. YAKIR. Similarity Classes of Affine Maps
    Linear Algebra and its Applications 261 (1997), pp. 155-165

  • A. YAKIR. Inclusion Matrix of k vs. l Affine Subspaces and a Permutation Module of the General Affine Group, Journal of Combinatorial Theory, Series A 63, 301-317 (1993)