עמוס נוטע

פרופ' עמוס נוטע


Prof. Amos Notea
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

סבא'א , תע'א, משרד המדע, תע'צ, קרן רשי, EURATOM , משרד הכלכלה, רפא'ל, קרן מדע -גרמניה, .......

אופטימיזציה של מערכות ניטור ובקרה, במערכות מורכבות, בדיקות לא הורסות, מערכות ניהול משולבות